Moдели на договори за енергетска ефикасност

Моментално се разработуваат модели на договори за енергетска ефикасност за јавни згради, улично осветлување и вода. Кога националните влади званично ќе ги прифатат, обрасците на тие документи ќе можат да се најдат тука.

  • Aлбанија
  • Босна и Херцеговина
  • Koсово
  • Србија
  • ПЈР Македонија
  • Црна Гора