Tендери

Во блиска иднина, тука ќе бидат објавени прилики за ESCO компании да се вработаат врз основа на договор за енергетска ефикасност (вклучувајќи и критериуми за избор).