Modelet e Kontratave për efikasitetin energjetik (performanca e energjisë)

Momentalisht por hartohen modelet e kontratës për efikasitetin energjetik (performanca e energjisë) për ndërtesat publike, dritën e rrugëve dhe ujin. Kur t’i pranojnë zyrtarisht qeveritë, format e këtyre dokumentave do të mund të gjenden këtu.

  • Shqipëria
  • Bosna e Hercegovina
  • Kosova
  • Serbia
  • IRJ e Maqedonisë
  • Mali i Zi