O Regionalnom programu energetske efikasnosti (RPEE) za Zapadni Balkan

U junu 2012. godine, Upravni odbor Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework - WBIF) je Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) odobrio bespovratna sredstva od 23,35 miliona evra da uspostavi Regionalni program energetske efikasnosti za Zapadni Balkan.  WBIF je zajednička inicijativa Evropske komisije zajedno sa partnerskim međunarodnim finansijskim institucijama (Bankom za razvoj Saveta Evrope (CEB), EBRD i Evropskom investicionom bankom (EIB)) i bilateralnim donatorima, koja objedinjuje bespovratna finansijska sredstva kako bi maksimizirala izvore sredstava za kredite za finansiranje prioritetne infrastrukture i društveno-ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu.

Taj novi RPEE za Zapadni Balkan nastoji da izvuče korist iz prethodnog iskustva sa finansijskim aranžmanima za sektor održive energije (SEFFs) ponavljanjem tog modela uz njegovo modifikovanje, kako bi najbolje podržao zemlje učesnice da postignu svoje krajnje ciljeve u pogledu održive energije, kako su izloženi u njihovim Nacionalnim akcionim planovima energetske efikasnosti (NEEAPs). RPEE se stoga sastoji od tri komplementarna „prozora“.

Prozor 1 se naziva prozorom za „dijalog o praktičnim politikama i podršku pripremi projekata“. Izdvojeno je ukupno 6 miliona evra za tehničku pomoć za ovaj prozor, koji će potpomoći intenzivan dijalog o praktičnim politikama sa vlastima u ovom regionu i za podršku javnim vlastima da pripremaju projekte energetske efikasnosti na osnovu ugovora za pružanje energetskih usluga (ESCO). Taj posao ima za cilj da se uspostave regulatorni okviri i prevaziđu tržišne barijere, što će katalizirati investiranje u energetsku efikasnost i omogućiti nastajanje tržišta za kompanije koje pružaju energetske usluge (ESCO). On je podeljen u dve tematske oblasti: podršku ESCO projektima i opšti dijalog o praktičnim politikama.

Prozor 2 jeste prozor aranžmana kreditnih linija (WeBSEFF II). Ovaj prozor za rad se sastoji od okvira kreditnih linija od 92 miliona evra. Te kreditne linije će se davati lokalnim finansijskim institucijama za dalje davanje kredita projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije manjih razmera. Ovo finansiranje je dostupno korisnicima kredita i iz javnog i iz privatnog sektora. WBIF obezbeđuje finansiranje bespovratnim sredstvima za tehničku pomoć i podsticaje investicijama.

Prozor 3 jeste prozor za aranžman za direktno finansiranje (WeBSEDFF). EBRD je odredila ukupno 50 miliona evra da dopuni finansijranje WeBSEDFF. Ovo se investira i u projekte obnovljivih izvora energije srednjih razmera i u unapređenja energetske efikasnosti u industrijskim preduzećima. Nadalje, ovaj aranžman namerava da obezbedi finansiranje za ESCO projekte. WBIF obezbeđuje finansiranje bespovratnim sredstvima za tehničku pomoć i podsticaje investicijama.