Dve kreditne linije

Trenutno funkcionišu dve kreditne linije. One su obe deo Inicijative za održivu energiju (Sustainable Energy Initiative – SEI) banke EBRD, koja se bavi izazovima klimatskih promena i energetske efikasnosti.

  • Aranžman finansiranja održive energije Zapadnog Balkana (Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility - WeBSEFF II). Ovaj aranžman se sastoji od kreditne linije od 75 miliona evra. Te kreditne linije će se davati lokalnim finansijskim institucijama za dalje davanje kredita projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije manjih razmera. Ovo finansiranje je dostupno korisnicima kredita i iz javnog i iz privatnog sektora. Molimo da sledite link kako biste saznali više o WEBSEFF na njegovoj Web lokaciji.
  • Aranžman direktnog finansiranja održive energije Zapadnog Balkana (Western Balkans Direct Sustainable Energy Financing Facility - WeBSEDFF). Imajući u vidu veliku potražnju, EBRD je izdvojila dodatnih 50 miliona evra da dopuni finansiranje WeBSEDFF u 2012. godini. Ovo se investira i u projekte obnovljivih izvora energije srednjih razmera i u unapređenja energetske efikasnosti u industrijskim preduzećima. Nadalje, ovaj aranžman namerava da obezbedi finansiranje za ESCO projekte.

Za obe kreditne linije, WBIF obezbeđuje finansiranje bespovratnim sredstvima za tehničku pomoć i podsticaje investicijama. Molimo da kliknete mišom na linkove u tekstu da biste saznali više o tome.