Projekti srednjih razmera – WeBSEDFF

Aranžman direktnog finansiranja održive energije Zapadnog Balkana (WeBSEDFF) jeste aranžman direktnog investiranja po kome je EBRD odredila 50 miliona evra kao kreditna sredstva po Programu RPEE. WeBSEDFF funkcioniše u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, BJR Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. Ovaj aranžman je otvoren za lokalna mala i srednja preduzeća (MSP) ili one koji su odgovorni za projekte, da realizuju:

• projekte energetske efikasnosti u industriji

• projekte obnovljivih izvora energije

• ESCO projekte u javnom sektoru kroz ugovore sa ESCO kompanijama.

Po WeBSEDFF, EBRD obezbeđuje direktne zajmove od 2 miliona evra (za određene zemlje od 1 miliona evra) do 6 miliona evra za projekte koji zadovoljavaju uslove. Po ovoj šemi, korisnici kredita koji zadovoljavaju uslove mogu takođe da dobiju:

• besplatne tehničke konsultantske usluge, koje pruža Konsultant projekta, koji pomaže oko pripreme projekata održive energije.

• Podsticajna sredstva plaćena na osnovu procenjenog smanjenja emisija CO2, koje je rezulat realizacije projekta.

Za više informacija o investicijama koje zadovoljavaju uslove, modalitetima finansiranja i raspoloživoj podršci bespovratnim finansijskim sredstvima, molimo da pogledate Web lokaciju ovog aranžmana: http://websedff.com/