Mali projekti – WeBSEFF

WeBSEFF - Aranžman finansiranja održive energije-Energije Zapadnog Balkana - jeste finansijski aranžman po kome EBRD obezbeđuje kreditne linije partnerskim bankama na Zapadnom Balkanu da dalje daju kredite preduzećima i opštinama koje hoće da investiraju u energetsku efikasnost i projekte obnovljivih izvora energije malih razmera. WeBSEFF je deo grupe finansijskih aranžmana za sektor održive energije (Sustainable Energy Financing Facility - SEFF) banke EBRD. Do danas, SEFF aranžmani sa preko 2 milijarde evra su stavljeni na raspolaganje za finansiranje projekata preko više od 80 lokalnih participirajućih finansijskih institucija u 20 različitih zemalja u svetu.

Za više informacija o investicijama koje zadovoljavaju uslove, modalitetima finansiranja i raspoloživoj podršci bespovratnim finansijskim sredstvima.