Transponovanje (u zakonodavstvo) Direktive EU o energetskoj efikasnosti zgrada (EPBD - DEEZ)

Ciljevi

Opšti cilj dijaloga o praktičnim politikama u okviru Programa RPEE jeste da se podrže zakonodavci i investitori u eliminisanju tržišnih barijera energetskoj efikasnosti i da se ubrza preuzimanje energetskih usluga.

Područje obuhvata

Preoblikovana Direktiva Evropske unije (EU) o energetskoj efikasnosti zgrada (Direktiva 2010/31/EU) (EPBD - DEEZ) jeste vitalni instrument praktične politike energetske efikasnosti Evropske unije, kao i Zapadnog Balkana / Energetske zajednice u izgrađenom okruženju. Transponovanje (u zakonodavstvo) i primena DEEZ predstavljaju značajnu radnu obavezu i tehničke izazove za sve zemlje na Zapadnom Balkanu. Naročito, od zemalja se zahteva (član 1. Direktive) da razrade/preduzmu sledeće:

 • zajednički opšti okvir za metodologiju za izračunavanje objedinjene energetske efikasnosti zgrada i funkcionalnih celina zgrada;
 • primenu minimalnih zahteva za energetsku efikasnost novih zgrada i novih funkcionalnih celina zgrada;
 • primenu minimalnih zahteva na energetsku efikasnost:
  • postojećih zgrada, funkcionalnih celina zgrada i elemenata zgrada koji su predmet većeg renoviranja;
  • elemenata zgrada koji čine deo omotača zgrade i koji imaju značajan uticaj na energetsku efikasnost omotača zgrade kada se naknadno ugrađuju ili menjaju; i
  • tehničkih sistema zgrada kad god se instaliraju, zamenjuju ili modernizuju;
 • energetsku sertifikaciju zgrada ili funkcionalnih celina zgrada;
 • redovnu inspekciju sistema za grejanje i klimatizaciju u zgradama; i
 • sisteme nezavisne kontrole za sertifikate za energetsku efikasnost /energetske pasoše i izveštaje o inspekciji.

Komponenta dijaloga o praktičnim politikama Programa RPEE, koja se odnosi na DEEZ, ima za cilj da pomogne Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, BJR Makedoniji, Kosovu i Srbiji (Ciljnim korisnicima) da razrade podskup sekundarnog zakonodavstva, propisa i smernica koji je neophodan za transponovanje DEEZ (u zakonodavstvo). Utvrđen je obim konkretne pomoći za svaku zemlju u konsultacijama sa svakim Ciljnim korisnikom (videti Tabelu 1 dole) i njega su, u toku događaja za pokretanje Programa, pročistili Konsultanti i Tehničke radne grupe (Technical Working Groups – TWGs - TRG) koje su osnovane u svakoj zemlji.

Tabela: Obim pomoći koja se pruža Ciljnim korisnicima (na dan 1. oktobra 2014.)

Korisnik Primarni zakon Sekundarno zakonodavstvo
Minimalni zahtevi za energetsku efikasnost Metod nacionalnog izačunavanja; Sertifikacija energetske efikasnosti Inspekcije grejanja i klimatizacije
Federacija BiHHrvatskaBJR Makedonija
✓ (obuka i akreditacija)
Kosovo
SrbijaKorisnik Infrastruktura informacionih tehnologija (IT)
Softver za izračunavanje Registar energetskih pasoša (EPC) (baza podataka)
Specifikacije i projektovanje Proizvod Specifikacije i projektovanje Proizvod
Federacija BiH
Hrvatska
BJR Makedonija

Kosovo

Srbija