Modeli Ugovora o energetskoj efikasnoti

Trenutno se razrađuju modeli ugovora o energetskoj efikasnosti za javne zgrade, ulično osvetljenje i vodu. Kada ih nacionalne vlade zvanično prihvate, obrasci tih dokumenata će moći da se nađu ovde.

  • Albanija
  • Bosna i Hercegovina
  • Kosovo
  • BJR Makedonija
  • Crna Gora