Tenderi

U bliskoj budućnosti, ovde će biti objavljene prilike za ESCO kompanije da se zaposle na osnovu ugovora o energetskoj efikasnosti (uključujući i kriterijumi za izbor).